B+HORROR

SKULL BOY NEREYİ İŞARET EDİYOR? (HEADLESS)

Burak Bayülgen

@BBayulgen

BU YAZIYI PAYLAŞ

Önsöz:

             Türkiye’nin en yetkin sinema sitelerinden biri olan Öteki Sinema (otekisinema.com) 2015 yılına damga vuran en iyi 15 korku filmini listeledi. Headless (Arthur Culliper, 2015) kuşkusuz 2015’e damgasını vuran filmlerden birisi. Ancak içeriği dolayısıyla çok zor hazmedilebilecek bir yapısı da var. Gore, nekrofili ve yamyamlık filmin kavramsal olarak ifade bulan alanlarını oluşturmaktadır. Bu yazının amacı ise bu vahşet yapısını oluşturan etkenleri, psikanalitik bir tabloya oturtmaktır. Böylece vahşetin ardında yatan neden ve sonuçları, filmin travmatik yapısıyla özdeşleştirebilir ve vahşetin anlama kayan yerlerinin altını çizebiliriz.

-*-

Headless, sadizmin Frankenstein’ın Canavarı’nı uzuv uzuv yaratmaya çalıştığı, İdeal Kadın arayışına giden travmatik ve sonlanmaz bir hikayedir…

            Otoriter, katı ve çok kötü bir anne figürünün (Emily Solt McGee) yarattığı travmanın maskelediği İdeal Kadın arayışına doğru giden yolda sadizm bedensel ihtiyacı vahşi doğaya indirger ve haz, travmanın içinde İdeal Kadın’ı fikirsel olarak bulur (iyi anne figürü) ama hazzın kendisi bu doğrultuda iyi anneden de alınan cinsel hazdan ötürü İdeal Kadın’ı realiteye atfedemez.

İdeal Kadın’dan kastımız kendini kadınsı bir şekilde ifade etmeyen (özellikle dil ile), bakmayan, görmeyen (kem göz) ve dilsiz olan kadındır.  

            Bedeni kesmek, ayırmak veya parçalamak beraberinde İdeal Kadın’ın otoritesini kötü annenin otoritesinden ayırmaktadır. Sadist (Shane Beasley) ölmeyi değil, travmadan uzaklaşmayı, travmayı yok etmeyi istemektedir, yaşam için direnmektedir. 

            Kadın bedeni kendini sadece cinsel olarak değil, dil ile de ifade edebilir. Kendi güncel sorunlarını, erkek arkadaşlarını, kadınsal travmalarını vs… Ama travmanın içinde kadının sadist için ifade edebileceği yegane an; bedeninin parçalara ayrıldığı, koparıldığı ve vahşice katledildiği öldürme/öldürülme anıdır. Dil ile ifade edilebilecek bir yanı kalmadığı kadar, oral seks ile ideal konuşmayan kadını da yaratacaktır: Sadece cinsel güdüye hizmet eden kadını…

Anne figürü konuşan, bütün nefretini dil ile kusan bir kötü kadın simgesidir metinde. Anneden bağımsız bir otorite, bu otoritenin de (Skull Boy, Kaden Miller) konuşma yetisinin olmamasından dolayı yaşamak için mücadele vermenin temel merkezidir çünkü sadistin içindeki onu yiyip bitiren travma, annenin kötü, duyulmaması gereken sözleri; yani, kadınsal ve annesel ifadesinin iyiye çevrilmesi çabasıdır.

            Her bir kesilen uzvun verdiği cinsel haz, sadisti İdeal Kadın arayışında biraz daha hedefe yaklaştırır gibi gözükmektedir. Katilin veya sadistin bir diğer takıntısı da gözlerdir çünkü kadının kem gözü, sadistin anne ile özdeşleşmesine, her bir baktığı kadında annenin travmasını görmesine müsaade eder. Katil ilk etapta gözleri yok eder; çok vahşice de olsa katlettiği kadın bedeninin gözlerini oyup yer. Görülmek istemeyen bu manzara katilin anne figürünü ne denli içselleştirdiğini ve bu içselleştirmenin travmaya ne denli yol açtığını da gözler önüne sermektedir. Otoriter yol gösterici olan Skull Boy (Kaden Miller) ise maskelidir. Nereye ve nasıl baktığı hakkında bir ipucu bulamayız. Maskenin kapattığı bir otorite, anneyle ittifak kurma ihtiyacını, geçmişteki anne figürünü bugüne “melek” vasıflarıyla adapte etmeyi simgeler. Geçmişinde bir kafese kapatılan, sadece çiğ et ile beslenen bir katil adayına kem gözle bakan bir annenin otoritesi, Skull Boy sayesinde kem göz ile bakmayan, oğluna destek olan, onu avutan ve cesaretlendiren bir anne figürüyle yer değiştirmek istenmektedir. İdeal Kadın konuşmayan, dil ile kendini ifade edemeyen, otoriter ve destekleyici annedir.

            Katilin bir baba otoritesiyle tanışıklığı yoktur. Annesi, babasının onun yüzünden evi terk ettiğini söyler. Baba otoritesiyle tanışamaması, bir Oedipus Kompleksi eksikliğini de beraberinde getirir. Anne figürü tüm kötü tutumundan ötürü cezalandırılmalı, ancak katil için halen bir anlam ifade etmelidir. Kafesinden kaçan katil, ablasını (Jessica Schroeder) ve annesini öldürür ve annenin kesilmiş uzuvlarıyla da cinsel ilişkiye girer. Cinsel ilişkiye girdiği anne figürünün kendisi ölü olduğundan kendi yaşamsal desteğini ve yaşama gücünü onun ölülüğünden bulur. Amacı ana rahmine geri düşmek değil, kötü annenin yok oluşuna tanık olmak ve İdeal Kadın arayışını iyi bir anne vasıtasıyla bugünün travmasını sonlandırmak üzere kullanmaktır. Ancak katilin İdeal Kadın için hiçbir referansı yoktur. Ablası da, annesi de iki kötü; hem de çok kötü imgelerdir. Ablası kardeşi kafesteyken onu baştan çıkarmaya bile çalışmıştır. Ama İdeal Kadın, kötü anneden bağımsız olarak, konuşmayan, görmeyen ve bakmayan (kem göz); açıkçası kadına kendini ifade edebilecek hiçbir fırsat sunmayan Mekanik Kadındır ki bu kadın da bir kuklaymışçasına arada sırada metnin anlatımında yer alır. Ama esas, metinde görmediğimiz, katilin kafasında kavramsal olarak yer eden iyi huylu, kollayıcı, konuşmayan, görmeyen, duymayan ve bakmayan otoriter annedir…

              İdeal Kadın’ı bulamamanın sebebi herbir kurbanın kadınsal olarak, özellikle dil ile içinde bulundukları muzdarip durumu ifade edebilmeleridir ve aynı zamanda kurbanların ölü uzuvlarına bir işlev yüklenmesinden ötürü sadizmin vahşi doğaya indirgenmesidir. Şayet İdeal Kadın için bir referans da yoksa, kurbanların ölü uzuvlarının da birleşimiyle bir İdeal Kadın yaratma fantezisi işlemez çünkü her bir uzuv ifade ve temsil edilen kadının bir simgesidir. Halbuki katilin ihtiyaç duyduğu şey, İdeal Kadın’ın aynı zamanda mekanikliğidir. Metni bir sona bağlamayan, açıklanamaz bir simgesellikle devam ettiren yegane şey de sadistin aldığı hazdır. Mekanik ve İdeal Kadın sadece konuşmayan, görmeyen ve bakmayan (kem göz) kadın değil, aynı zamanda haz vermeyen de bir kadındır. Bu sebeple katilin özellikle anne yoluyla varmaya çalıştığı İdeal Kadın imgesi ve travması yerli yerine oturamaz ve katili bu travmadan azat edemez. Travmanın sonlanması için otoriter bir figür olan Skull Boy’un da uyum içinde ortadan kaybolması gereklidir. Nereye baktığı belli olmayan, hatta görüp görmediği bile belli olmayan bir otoritenin kötü annenin iyi anneye çevrilmesi ile özdeşleşmesi, katilin İdeal Kadın’a rastlayamadığının göstergesidir. Skull Boy’un da öncelikle bugüne adapte olmuş iyi anneden pay alması gerekmektedir. Ona kurbanın yerini gösteren ve her hareketine sadist bir haz alarak değil, gerçek bir anne şevkatiyle yaklaşan bir otorite.

-*-

            Katil için kurban edilen kadınların kendini ifade edebilmesi söz konusu değildir. İşini çabuk görür, hemen öldürür ve ancak öldürdükten sonra kadın, katil için bir anlam ifade eder. Üstüne bir de gözlerin oyulması, bakmayan, konuşmayan, sadece haz veren bir kadın için kapıları açar. Bir kez daha tekrarlamak gerekirse katilin travmasının nedeni kadınlara mekanik olarak atfedilen uzuvlardan aldığı hazdır. Mekanik Kadın; İdeal Kadın anneden başka bir şey değildir. İyi annedir hem de… Katil annesini bir haz unsuru olarak görmek istememektedir. Onun için anne, eski günlerinden arındırılmış, bakmayan, konuşmayan ve görmeyen (kem göz), iyi huylu, kollayıcı ama otoriter figürdür. Travma, hem anneyi Frankenstein’ın Canavarı gibi baştan yaratmak hem de ondan haz almak ile çelişir ve sürüp gider. Mekanik Kadın anne olduğuna göre ondan haz almak da katil için yasaktır ancak katil bunu başaramamış, mekanik olarak atfedilebilecek olan tüm ölü uzuvlardan haz almıştır.

-*-

            Sonuç olarak, Headless, İdeal Kadın arayışında yol alan bir mekanizmadır. Kötü anne’den arındırılmış, konuşmayan, görmeyen ve kem göz ile bakmayan bir anne arayışında giden bir yoldur. Ancak Mekanik Kadına itham edilen tüm şeyler, katilin kadınları öldürdükten sonra cinsel ilişkiye girerek haz almasından ötürü travmatikleşmiş, hem haz, hem de iyi anne figürünü aynı anda yaratamayacağını anladığından hikayeyi sonlandıramamıştır. 

           

YORUMLAR [0]