B+HORROR

SIFIRA DOĞRU: AUGUST UNDERGROUND'S MORDUM

Burak Bayülgen

@BBayulgen

BU YAZIYI PAYLAŞ

            Sadizmin belgelenme ihtiyacı doyurulmaya çalışıldığında cinsel hazzın ötesinde bir katarsise ulaşmak ölüm ile eşdeğerlilikten soğutur kendini. Ne zaman ki belgelenen haz bir kem gözün bakışıyla müttefik olur, hazzın doruk noktasında bir işlevsizlik, bir yetkinleşememe kendi başına sapkını kusursuz bir mekanizmaya dönüştürmeye, haksızı androjen beden kalıplarına sokmaya müsaade eder. Halbuki sadizmin Marquis De Sade'la belgelenen doyumunda eril bir iktidarın hazzın doruklarında gezerkenki süreci hazzın ölümle eşdeğer tutulmasını da beraberinde getiriyordu; ancak akıtılan vücut sıvıları androjen bir makineleşme arzusunu taşımak istemediğinden, belgelenme vücut mekanizmalarının daha da sıvılaşmasına, iğrençlikten utanılmamasına fırsat kollamaktaydı.

            El kamerasıyla belgelenen sadizm örneğinde ise vücudun utanç kaynağı olan sıvıları eril iktidardan kopartıp, vücudu iyice androjen bir makineye çevirme arzusu, üçüncü bir bakıştan onay almak ister; öyle ki sadizmin her anından duyulan haz bir müddet devam ettikçe kendini iyice bedenden soğutmaya, nefret etmeye adar kendini. Artık ne anne rahmi, ne de ölüm arzulanabilir; kendini yerin dibine batırarak halen gülmeye çalışır sadist ama daha fazla hayatta kalacağını bildiğinden kendiyle barışamaz, kendini üçüncü gözün önünde yitirtmek, eril egemenliğini sonlandırmak ister. Bu yitip gitme kendi sıvılarından ve sadizmin hazlarından nefret etmeye doğru bir yol izlemek ister. Bu andan itibaren hazzın haz ile özdeşleşemediği bir beden, işkenceyi kendi üzerinde yoğunlaştırarak acınası bir hal alır. Sıfıra doğru inerken en sonunda kendi kusursuz androjen bedenini de üçüncü bakışa sunmak ister. Sunduğu anda ise sadizm bitecektir ama belgeleme işlemi sürdükçe vücudu istenilenin aksine daha fazla erilleşir, daha fazla sıvılaşır, üstüne bir de irinli vıcık vıcık bir yafta yapıştırılır. Halbuki beden, sıvılarından arınmış zevki başka bedenlerde aramak yerine kendi kusursuzluğunda aramak ister, artık belgelenmeye ihtiyaç duymak istemez.

            Kamera zaten kendini sıfırda tüketmek isteyen bir hazzın beden indirgemeceliğinde akıp kaybolur, bilinçsizce sadistin ellerinde sürüklenip durur, her bir anın arkasında yatan kahkahaları kaydeder ama sadistin almak istediği vücut kusursuzluğuna adanmış onay her geçen dakika sabrı zorladığından ironik olarak üçüncü bakışın da sadizmi devam ettirttiği görülür, bu onay eril iktidarın iğrenç mekanizmasının her yönüne istenilenin aksine yarar, kem göz devreye girememiştir. Sadistin almak istediği androjenleşmiş, makineleşmiş beden onayı ona üçüncü bakış tarafından kabul gördürtmez. Bu sebeple sadist halen eril iktidarın içinde bir sadisttir ve bu onayı almak için yanıp tutuşacaktır. Ancak August Underground's Mordum'da bu onayı alabilmek mümkün değildir.

-*-

            Buraya kadar anlatılanlar sadistin üçüncü göz onayını alma halindeki istemleri üzerine kuruluydu ama bu onay August Underground's Mordum'da mümkün olmadığından, hazzın doruklarında gezen sadizmin belgelenmesinde bakışın kem göze çevrilme hikayesini aramak isteyen kamera, üçüncü göze haz alma fırsatını vermedi. Kem gözün sıfırlamaya çalıştığı sadizmin öznesi, bedensel olarak aradığı dişileşmeyi bu bakış sayesinde de tamamlayamadı. Eril iktidarda kaldıkça rezilleşen sadizmin öznesi androjen bir bedenin içinde değil, çözümleyemediği bir bedenin içinde dağılıp gitti ve tüm cinsel yönelimleri kendi bünyesinde bir erillikle dışa vurdu. Mekanik bir bedene asla sahip olamadı.

            O halde sadizmin devam sürecinde bundan böyle arzu nesnesi, kendisi de bir eril olarak her cinstir. Artık başka bedenler yerine kendi kusursuzluğunu arama güdüsünü devam ettiremez ve bu arzu nesneleri sayesinde kusursuz bedeni yerine daha da kendi rezilliğini gün ışığına çıkarır. Eril iktidarın fırsatlarından da yararlanamaz çünkü eril iktidar onun bedensel sıvılarını, o utanç duyduğu eril özelliklerini daha fazla taşıdığından, o utanç duyduğu bedenin içinde her yönelime, her türlü sadizme, her türlü zevke adamıştır kendini ve bunları üçüncü göze nefret güdüsüyle sunar. Onay alamadığında ise sadizmin sonunun gelmeyeceğini bildiren bir sinyal verir.

            Bu onayı alabilmek için üçüncü gözün de haz alması gerekir bu eylemlerden ve bu haz alma ancak ve ancak kamerayı bakan ile bakılan arasından çıkarmakla mümkün olabilir. Ama bu çıkarış da kem gözün nötrleştiremediği beden üzerinde farklı bir etki yaratır: Arzu nesnesi kameranın eyleme müdahale ettiği ve zor da olsa estetikleştirdiği bir kaydetme sürecinde eril iktidarın bu eylemlerden utanmamasına yarar ve Sade'cı bir tutuma destek verir. August Underground's Mordum'un arzu nesnesi ise utancı tüm kahkahalarına ve zevk almış görünümüne rağmen yaşar ki sonunda üçüncü gözün de aldığı haz ile androjen ve kusursuz bir bedene sahip olsun. Kamerayı müdahale eden bir yönetmenin eline bırakmak koşuluyla bu haz üçüncü göze bahşedilebilir ancak el kamerası ve müdahalesiz çekim ile bu kusursuz androjen bedene sahip olmak mümkün değildir.

 -*-

           Özetlemek gerekirse, Sade'cı bir sadizm hazzın uç noktalarında bile utancı hissetmez, ancak belgelenme ihtiyacı duyan August Underground's Mordum'da bu hazzı üçüncü göze onay almak istenciyle sunan arzu nesnesi bu onayı alamadığından utancı iliklerine kadar hisseder. Halbuki onun istenci üçüncü gözün onayına sunduğu bu eylemler vasıtasıyla eril iktidarı sonlandırıp kusursuz bir bedene, hazzı başka bedenlerde aramadığı bir androjenliğe indirgemektir. Ancak nefret olgusu burada devreye girdiğinden üçüncü göz bu onayı vermez ve arzu nesnesi tüm kusursuz olma istencini karşılayamaz ve hazzı başka bedenlerde aradığı rezil bir eril iktidarın esiri olur.      

 

 

YORUMLAR [0]